POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRACJA DANYMI:

Administratorem Twoich danych jest:

„Podwodny Cyrk” Michał Stelmach

Łużycka 51/110, 30-658 Kraków,

NIP: 6762162106, REGON: 122612415

KONTAKT:

Możesz skontaktować się z administratorem danych, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych następująco:

 • e-mail: KRAKOW@NURKOWANIEDZIECI.PL
 • telefon: 780 020 366
 • poprzez formularz kontaktowy WWW.NURKOWANIEDZIECI.PL
 • pocztą tradycyjną: UL.ŁUŻYCKA 5/110,30-658 KRAKÓW

Dokładamy starań, aby Państwa dane były bezpieczne i użytkowane zgodnie z Państwa wolą.

JAKIE DANE ZBIERAMY:

 • Dane osobowe (imię i nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko opiekuna, adres e-mail, telefon), zbieramy w celu realizacji szkoleń.
 • Dane przekazywane nam są wykorzystywane do bieżącego kontaktu, a jeśli wyrazili Państwo taką zgodę pisemnie (przez formularz na stronie internetowej) - także do wysyłania aktualnej oferty nurkowej.
 • Dane dotyczące wzrostu, wieku, rozmiaru stopy wykorzystujemy w celu doboru sprzętu na czas zajęć.
 • Dane wrażliwe znajdujące się w formularzach uczestnika przechowywane są w celu potwierdzenia możliwości udziału w kursie/zajęciach i są wymogiem organizacji nurkowej PADI przygotowującej system szkoleń nurkowych.
 • Zdjęcia uczestników kursu są zbierane po wyrażeniu zgody i udostępniane rodzicom/opiekunom pod wskazanym linkiem i/lub poprzez media społecznościowe/stronę internetową, w zależności od rodzaju zgody.

TWOJE PRAWA:

 • Prawo do dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania
 • Możliwość cofnięcia wydanych wcześniej zgód (np. dotyczących zgody na wysyłkę materiałów marketingowych czy upublicznienie wizerunku uczestnika)
 • Mozliwość usunięcia danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail) z bazy uczestników, z zastrzeżeniem, że zgodnie z informacją z PADI, imię i nazwisko oraz data urodzenia podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 7 lat (w przypadku wymogów certyfikacji płetwonurka)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych o ile to możliwe

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Formularze zgłoszenia uczestnika kursu lub zajęć przechowywane są przez 7 lat - taki jest wymóg organizacji nurkowej PADI, w ramach której działa nasza firma.

Inne dane usuwamy po 3 latach lub na Państwa prośbę.

Zgoda może być odwołana w dowolnym czasie, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych z naszych baz, wraz z historią szkoleń.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane przechowujemy w plikach i komputerach zabezpieczonych hasłem.

Dokumenty w formie papierowej z danymi wrażliwymi, przechowujemy w zamkniętej szafie, a nieaktualne dane są niszczone.

Dane wrażliwe w formie papierowej przechowujemy w naszym centrum szkoleniowym:

Centrum szkoleniowe Podwodny Cyrk i Podwodni Odkrywcy

ul. Włodkowica 6,

31-452 Kraków

zapisy na zajęcia:

Już dziś możesz zarezerwować termin zajęć:

zapisy

sklep nurkowy

Polecane zestawy do nurkowania: maski i fajki, płetwy dla dzieci, jackety

sklep

skontaktuj się z nami :-)